Author: spravce

Rady jak se bránit v případě pochybení exekutora

Rady jak se bránit v případě pochybení exekutora

Co může exekutor Exekutor nejčastěji jako první u dlužníků zajistí peníze na jejich účtu, úspory na stavebním spoření nebo životním pojištění, akcie atd. V případě, že to nepostačí na uhrazení exekuce, exekutor provede exekuci...

Kdo je soudní exekutor

Kdo je soudní exekutor

Soudní exekutor Exekutor je svobodné právnické povolání – fyzická osoba, která musí splňovat předpoklady podle zákona a která je pověřena provedením nucených výkonů exekučních titulů. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České...

Exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

Exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů Exekutor při zahájení exekučního řízení jako první postihne exekucí plat (mzdu) dlužníka. Exekuční srážky na mzdu znamenají přesné strhávané částky ze mzdy. V praxi to znamená, že...

Exekuce registr

Exekuce registr

Co je centrální evidence exekucí? Co najdete v registru exekucí? Registr exekucí Registr exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného...

Exekuce nemovitosti, rady při exekuci bytu, domu pozemku

Exekuce nemovitosti, rady při exekuci bytu, domu pozemku

Exekuce nemovitosti Při exekuci nemovitosti exekutorem si dlužník musí uvědomit, že čím dříve začne řešit daný problém, tím více ušetří. Prodlužování exekuce – exekuce nemovitosti, která může skončit i dražbou, je pouze navyšování konečného...

Co je to exekuce a způsoby jakým lze exekuci provést

Co je to exekuce a způsoby jakým lze exekuci provést

Exekuce Cílem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka ve prospěch věřitele, případně exekuce může sloužit v donucení splnění jiné povinnosti – odebráním věci, provedením práce a výkonu, vyklizením, rozdělením společné věci. Účastnící exekučního...