Na co má exekutor právo a co může zabavit v exekučním řízení

Co exekutor může zabavit a na co má právo

Soudní exekutor je svobodné právnické povolání (je to fyzická osoba), které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí.

Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního předpisu a při sepisování exekutorských zápisů. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v exekutorské komoře.

Provedení exekuce

Provedení exekuce záleží čistě na exekutorovi, který způsob zvolí. Exekutor může exekuci v jednom exekučním řízení provést současně více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými prostředky.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

–» srážkami ze mzdy a jiných příjmů (důchodů, rent atd.)
–» zablokování účtů u bank a jiných peněžních institucí – bankovní účty, stavební spoření
–» prodejem nemovitostí v dražbě – dražba rodinného domu, bytu, pozemku, chaty (všech
nemovitostí dlužníka v ČR)
–» prodejem movitých věcí v dražbě – vybavení domácností (veškeré vybavení v domácnosti,
vyjma věcí, které jsou vyloučené ze zákona)
–» prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či
družstvu – družstevní byt)
Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti.

Takovou exekuci lze provést

–» odebráním věci
–» rozdělením společné věci
–» provedením prací a výkonů
Průběh exekuce – nejčastější způsob provedení exekuce exekutorem

Exekutor nejčastěji jako první zajistí peníze na účtu, úspory na stavebním spoření nebo životním pojištění, akcie. V případě, že to nepostačí na uhrazení exekuce, exekutor provede exekuci na plat – začne strhávat část výplaty až do nezabavitelného životního minima. Pokud i tyto prostředky nestačí na pokrytí exekuce, zvolí exekutor mobiliární exekuci – přijde k vám domů a provede exekuci movitých věcí, zabaví prakticky všechny věci v domácnosti (televizi, sedačku, mikrovlnou troubu, auto, motorku atd.).

Exekutor prakticky zabavuje vše, co najde v místě, kde se dlužník nachází nebo tam kde má podezření, že má dlužník svůj majetek!

Exekutor má totiž právo vstoupit do jakéhokoliv bytu – místnosti, u kterého má podezření, že by se v něm mohly nacházet věci dlužníka! Toto kontroverzní ustanovení (které je mimochodem v rozporu s ústavou zaručenou nedotknutelností obydlí a ochranou vlastnictví majetku) tak umožňuje exekutorovi vstoupit v podstatě kamkoliv a to i bez přítomnosti policie jenom s tvrzením, že se domnívá, že se v bytě nebo jakékoliv jiné místnosti se nachází majetek povinného – dlužníka.

Náklady na zpřístupnění bytu stejně naúčtuje povinnému a bez přítomnosti majitele bytu se alespoň vyhne konfliktům při zabavování věcí. Po návratu domů na vás tedy může čekat nepříjemné překvapení v podobě vyměněného zámku a oznámení o provedení exekuce na dveřích. Nepodaří-li se vám exekutora kontaktovat a získat klíč, nezbude vám nakonec nic jiného, než se do vlastního bytu dostat opět s pomocí zámečníka.

Na rozdíl od soudního vykonavatele exekutor movitý majetek jen neoznačí nálepkami, ale rovnou jej dle zákona může zabavit a odvézt. Pokud dlužník svůj dluh nevyrovná, následuje dražba v 1/3 cenách, jejíž výnos se použije na úhradu vymáhané pohledávky a nákladů exekuce. Výnosy z těchto dražeb ve většině případů nesníží dluh klienta, ale naopak zvýší, a to za úkony provedené exekutorem – odvoz zabavených věcí a odměny exekutora dle vyhlášky 330/2001 Sb.

Příklad:

Koupili jste si televizi před rokem za 38.000,-Kč? Dneska se v bazarech prodává za 10.000,-Kč, exekutor stanoví cenu 3.000,-Kč. Za tuto cenu jde televize do dražby a v dražbě se většinou nepřihazuje. K tomu si připočtěte odměny exekutora za provedení exekuce a dražby předmětné věci a televizi jste prakticky odevzdali zadarmo. Netřeba psát o kolik se vám snížila samotná exekuce a kdo nejvíce na této exekuci vydělal!

Pravidelností se stává, že zabaví a odveze i majetek, který není ve vlastnictví dlužníka. Pak skutečný majitel věcí musí podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Exekuce na příjmy, plat, mzdu, exekuce na důchod

U příjmů dlužníka má exekutor poměrně rozsáhlé pravomoci v rámci zákona a může tedy zabavit téměř všechny dlužníkovi příjmy. Má právo zabavit i takové příjmy jako jsou například:

–» náhrada mzdy nebo platu
–» nemocenská
–» ošetřovné nebo podpora při ošetřování člena rodiny
–» vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
–» peněžitá pomoc v mateřství
–» důchod
–» stipendia
–» podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
–» úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta
–» peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním
–» odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti s ukončením zaměstnání
Exekutor může zabavit třeba i mateřskou nebo rodičovský příspěvek. Jediné, co bude hrát roli, je to, jaká bude stanovena nezabavitelná částka. Pokud je mateřská nebo rodičovský příspěvek vyšší než nezabavitelná částka, tak vše nad tuto částku exekutor může zabavit. V zásadě platí, že exekutor může zabavit vše, kromě několika jasně definovaných výjimek.

Exekuce na stavební spoření

Zcela banální nezaplacená pokuta za parkování nebo od revizora se vám může znatelně prodražit, pokud exekutor sáhne na váš vklad ze stavebního spoření. Takových 800 Kč stržených např. koncem pátého roku spoření znamená porušení obchodních podmínek (provedli jste výběr z účtu), a tedy smluvní pokutu a ztrátu státní podpory za všechna léta spoření. Bez náhrady.

Exekutor může také

Exekutor také může dlužníka předvolat k prohlášení o majetku. V případě, že vyjde najevo, že v něm povinný – dlužník uvedl neúplné nebo nepravdivé údaje, můžou být vůči němu vyvozeny trestněprávní důsledky.

Exekutor může také podat trestní oznámení na povinného – dlužníka pokud zjistí, že povinný – dlužník účelově skrývá nebo převádí svůj majetek. Jde o maření úředního výkonu dle § 171 a poškozování věřitele dle § 256 trestního zákona. Exekutor může všechny úkony, které udělá dlužník prohlásit za neplatné a to i zpětně, takže ani antidatování smluv nepomůže.

Exekutor může provést osobní prohlídku, ale pouze povinného!

You may also like...