Katastr nemovitostí nahlížení online – nahlížení do katastru nemovitostí

Hlavní náplní Katastru nemovitostí

Hlavní náplní práce katastrálního úřadu (ČÚZK), resp. orgánů jím řízených, je zajištění státní správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje katastr nemovitostí České republiky a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.

Katastr nemovitostí nahlížení

Zajímají vás podrobné údaje o jakékoliv nemovitosti na území České republiky (rodinném domě, bytové jednotce, bytovém domě, pozemku, komerčním objektu atd.) nebo informace o jeho vlastníkovi?

Nahlížení do katastru nemovitostí je bezplatná služba, která slouží k získání základních informací z katastru nemovitostí.

V nahlížení do katastru nemovitostí online zjistíte

V katastru nemovitostí online si zjistíte vlastníka-y zvolené nemovitosti, dále základní údaje o stavu nemovitosti, zdali není na nemovitosti věcné břemeno, zástavní smlouva od banky nebo jiného věřitele, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízená dražba atd. Další informace, které vám online nahlížení do KN poskytne je zobrazení katastrální mapy nebo vyhledání řízení.

Nahlížení do katastru nemovitostí ČUZK lze on-line pomocí aplikace nahlížení do katastru viz. níže. Vyhledávat lze podle parcel, budov nebo bytových jednotek. Hledáte-li parcelu, musíte znát název katastrálního území, ve kterém se nachází, nebo její číslo. Hledáte-li budovu nebo bytovou jednotku, pak stačí znát název obce a číslo popisné, příp. číslo bytové jednotky v rámci domu. V katastru nemovitostí nahlížení online si můžete zobrazit i mapu nebo vyhledat řízení.

Nahlížení do katastru nemovitostí ZDE

Katastr nemovitostí – ČUZK – katastrální úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální – ČUZK – je ústředním orgánem státní správy. Byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, který rovněž upravuje jeho působnost. ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministrem zemědělství. ČÚZK sídlí v Praze, v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

V katastru nemovitostí (ČUZK) online se evidují především

–» byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona v budovách
(dále jen „byty a nebytové prostory)
–» budovy spojené se zemí pevným základem: budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční
číslo budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím
jiné stavby evidované na téže parcele
–» pozemky v podobě parcel
–» stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis
–» rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle
odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen „vlastník“) nebo jiná
7 osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru,(dále jen „jiný oprávněný“)
–» rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle
odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného
práva k nim

You may also like...