Pojmy z oblasti Financí a Exekucí

Půjčky – slovník pojmů

Anuita

Anuitní splácení znamená pravidelnou splátku úvěru nebo půjčky ve stejné výši, která zahrnuje jak splátku jistiny tak úroku.

Avalista

Avalista je ručitel, který svým podpisem na směnce zaručuje, že pokud nedojde k zaplacení směnky dlužníkem, proplatí příslušnou částku sám.

Bonita

Bonita klienta je velmi zmiňovaný pojem v případě sjednávání půjček a úvěrů a to ve spojení s žadatelem a jeho platební schopností. Bonita tedy znamená schopnost klienta splácet danou půjčku. Především se jedná o posouzení výše příjmu klienta.

CBCB

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. je bankovní registr klientských informací, který slouží bankovním institucím k čerpání základních informací o žadatelích o půjčku, úvěr nebo hypotéku.

Dražba nemovitosti

Dražba nemovitosti může být dobrovolná nebo nedobrovolná. Nedobrovolná dražba je výsledkem exekučního řízení.

Dražebník

Dražebník je osoba, která je podle zákona o veřejných dražbách kvalifikovaná k realizaci a pořádání veřejných dražeb.

Dražební společnost

Dražební společnost je firma, která připravuje veřejné dražby dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška je listina, na základě které může být vyhlášena dražba.

Exekuce

Účelem exekuce je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.

Exekutor

Exekutor je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad je institut vedený soudním exekutorem, který má na starost vymáhací činnost vykonatelných právních titulů.

Hypotéka

Hypotéka je dlouhodobý účelový úvěr určený na bydlení – nákup nebo rekonstrukci nemovitosti. Výše hypotéky je omezena hodnotou nemovitosti a příjmy klienta. Hypotéka je vždy zajištěna zástavou nemovitosti.

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček spočívá ve sloučení několika půjček dohromady a snížení měsíčního zatížení finančního rozpočtu.

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je úvěr, který bývá nejčastěji součástí běžného konta v bance. Podstatou kontokorentu je možnost čerpat finance, které jsou ihned po splacení opět k dispozici k novému čerpání. Úvěr kontokorentní je okamžitá finanční rezerva, pokud má klient krátkodobý nedostatek hotovosti.

Leasing

Leasing se nejčastěji využívá k financování movitých a nemovitých věcí, především nových a bazarových motorových vozidel v malé míře se využívá i k financování nemovitostí atd. Leasingem si klient odkupuje předmět leasingu od věřitele.

Oddlužení nemovitosti

Oddlužení nemovitosti spočívá ve vyplacení závazků, které na nemovitosti váznou. Jedná se především o nevýhodné zástavy, exekuce, exekutorské a soudní zástavní práva a nařízenou dražbu.

Prodej na splátky

Prodej na splátky je půjčka, která slouží k financování (nákupu) určitého zboží. Poskytují ji především splátkové společnosti. Mezi hlavní výhodu oproti leasingu je, že se zákazník stane majitelem spláceného produktu, nikoliv pouze nájemcem.

Půjčka bez registru

Půjčka bez registru je speciálním nebankovním úvěrovým produktem, u kterého poskytovatel nenahlíží při schvalování půjčky do registru dlužníků.

RPSN

RPSN znamená roční procentní sazbu nákladů. Jde o celkové náklady čerpaného úvěrového produktu, který se udává v procentech.

Sankce

Sankce znamená pokutu za nedodržení smluvních podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy.

Solus

Solus je zájmové sdružení právnických osob, z nějž mohou jeho členové čerpat informace o platební morálce klientů a snižovat tak rizika své podnikatelské činnosti. Jedná se o nebankovní registr dlužníků.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je vlastně půjčka dlouhodobá nebo krátkodobá od 5.000,-Kč do 1.880.000, která neslouží pro účely bydlení nebo nesouvisí s podnikáním. U spotřebitelského úvěru musí žadatel vždy prokázat dostatečnou bonitu. Doba splácení bývá individuální a výše splátek zpravidla po celou dobu splácení stejná.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je přílohou u úvěrových nebo hypotečních smluv. Splátkový kalendář představuje předpis přesných částek a termínů splátek u daného úvěru.

Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele, pro případ, že pohledávka, která jí odpovídá, nebude včas splněna s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

You may also like...